De Club

De Club

Opgericht in 1999 door enkele enthousiaste en ervaren sportduikers, heeft de club vanaf het begin zijn trainingsstek gehad in het Gemeentelijk zwembad de Nachtegaal in Kontich


Het ledental varieert rond de 30, en bestaat zowel uit actieve duikers als zwemmende leden en steunende leden.

Kenmerkend voor een kleine vereniging zoals de onze is dat iedereen elkaar kent en dat onze opleiding en begeleiding zeer persoonlijk is en flexibel aangepast kan worden aan de individuele behoefte. Daartegenover staat dat wij van al onze leden een bepaalde inzet vragen om mee onze activiteiten te organiseren en ondersteunen.

Wij zijn een Vereniging Zonder Winstoogmerk en aangesloten bij de NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport), die deel uitmaakt van de BEFOS (Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en Sport), die op zijn beurt weer deel uitmaakt van de Internationale Federatie CMAS. Onze duikfederatie is erkend door BLOSO. Alle leden van de duikschool zijn verzekerd via NELOS en ontvangen het blad Hippocampus.

Als Antwerpse club vallen we onder AVOS 

Klik op de menulinks hierboven voor meer informatie!